DDGS w żywieniu zwierząt

Czy warto karmić zwierzęta hodowlane za pomocą ddgs?

Suszone ziarna wywaru gorzelniczego z substancjami rozpuszczalnymi są bogatym w składniki odżywcze produktem ubocznym produkcji mielonego na sucho etanolu. Wykorzystanie jako składnika pasz jest dobrze udokumentowane jako dodatek energetyczny i białkowy. Produkt powstaje w wyniku oddziaływania czynników fizycznych na mokry wywar kukurydziany w wyniku procesów: separacji na dekanterach, zagęszczania przez odparowanie oraz suszenia niskotemperaturowego. Tworzy to najwyższej jakości paszę białkową. Produkt stosowany jest bezpośrednio w żywieniu bydła ras mięsnych i mlecznych, w tym jako dodatek do pasz. Ze względu na wysoką zawartość białka chronionego stosowanie produktu w żywieniu krów mlecznych ma bezpośredni wpływ na wysoki poziom białka w mleku.
Ten rodzaj paszy jest również z powodzeniem stosowany w żywieniu wszystkich gatunków drobiu ze szczególnym uwzględnieniem kur niosek. Zawartość naturalnych karotenoidów w korzystnie wpływa na prawidłowe wybarwienie żółtek jaj. Natomiast zawarty w nim tłuszcz jest bogatym i naturalnym źródłem energii. Produkt znajduje również zastosowanie w żywieniu świń we wszystkich grupach produkcyjnych z wyjątkiem najmłodszych prosiąt.

Proces produkcyjny DDGS

Zmielona kukurydza poddawana jest fermentacji poprzez dodanie wody, enzymów i drożdży. Z zacieru oddestylowuje się paliwo etanolowe, pozostawiając zużyty zacier (wywar gorzelniany) do rozdzielenia na frakcję stałą i wodną. Ciecz, powszechnie nazywana cienkim wywarem gorzelniczym, jest redukowana do syropu bogatego w składniki odżywcze, znanego jako skondensowane roztwory destylacyjne. Dodanie tego syropu do frakcji stałej z dalszym suszeniem powoduje powstanie DDGS.

Produkcja mielenia na sucho

Proces fermentacji – Kukurydza jest mielona na grubą mąkę, do której dodaje się mieszankę wody i enzymów. Enzymy rozkładają skrobię na cukier, zamieniając mieszankę w miazgę, która jest podgrzewana, a następnie schładzana przed dodaniem drożdży. Powoduje to fermentację cukru, wytwarzając etanol, dwutlenek węgla i inne produkty uboczne.

Proces destylacji i wirowania Etanol jest destylowany z zacieru, pozostawiając zużyty zacier lub cały wywar gorzelniczy, który składa się z wody, tłuszczu, białka i błonnika. Jest on następnie rozdzielany na frakcję stałą i płynną przez sita prasy lub wirowanie

Proces odparowywania Ciecz (lub rzadki wywar gorzelniczy) przechodzi przez parownik w celu usunięcia dodatkowej wilgoci, w wyniku czego skondensowane substancje rozpuszczalne w wywaru, które stanowią 30 procent suchej masy.

Proces kombinowany ciała stałe powstające w wyniku odwirowania zawierają około 35% suchej masy. Są one mieszane ze skondensowanymi rozcieńczeniami gorzelniczymi i suszone w celu wytworzenia suszonych ziaren gorzelniczych z rozpuszczonymi substancjami.

Author: ecotropicana.net.pl